Online Terapi - Teleterapi

Online terapi; dil, konuşma ve iletişim bozukluklarına ilişkin değerlendirme, müdahale, danışma ve/veya danışmanlık gibi dil ve konuşma terapisi hizmetlerinin online ortamda sunulmasını içerir. Bu yöntemin neredeyse tüm dil ve konuşma bozukluklarına yönelik girişimde uygun ve etkili olduğuna dair sayısız delil vardır (Detaylar için bkz., Cangi, 2015). Günümüz yaşam şartlarında internet ve teknoloji kullanımındaki önemli artış, teleterapi yöntemini dil ve konuşma terapisi hizmetlerinin profesyonel sunulması için etkili bir alternatif ve/veya tamamlayıcı bir yöntem haline getirmiştir (Grogan-Johnson ve ark., 2014).

Kullanıldığı alana göre teletıp, telesağlık, telerehabilitasyon ve teledanışmanlık kavramları ile tanımlanan yöntem iki şekilde kullanılabilir: Senkronize (eşzamanlı) ve asenkronize (depola-ilet). Senkronize teleterapi hizmetleri Skype, Zoom, Adobe Connect, Facetime gibi videokonferans uygulamaları üzerinden ses ve görüntü bağlantısı ile gerçek zamanlı gerçekleştirilen bir etkileşimdir. Asenkronize teleterapi hizmetleri ise katılımcı tarafından herhangi bir zaman diliminde görüntülenebilecek materyalleri, dosyaları ve/veya videoları içermektedir. Her ikisinin kombinasyonlarını içeren teleterapi uygulamaları ise karma model olarak isimlendirilmektedir (ASHA, 2005). Ayrıca teleterapi oturumu kullanmak için özel donanımlar almak zorunlu değildir. Buna ek olarak teleterapiye uyum sağlayabilmek için ev tipi bir bilgisayar ve temel düzeyde bilgisayar okur-yazarlığı yeterlidir.

online terapi

Geleneksel terapi uygulamalarında olduğu gibi teleterapide de müdahale süreci bireysel özelliklere göre değişkenlik göstermektedir. Teleterapi oturumlarında genellikle terapist ve danışan videokonferans aracılığı ile birebir görüşme sağlamaktadır. Bununla birlikte internet tabanlı bir uygulamayı gerçekleştirmek için gereken fiziksel, duyusal, bilişsel, davranışsal ve iletişimsel becerilerinde farklı düzeylerde yetersizliği bulunan vaka popülasyonlarında etkili bir teleterapi hizmeti sunabilmek için farklı seçenekler bulunmaktadır. Bu vaka gruplarında teleterapi oturumları, terapist ve danışanın videokonferans görüşmesi sırasında bakım verenin refakat etmesi, terapistin bakım vereni yönlendirmesi, terapistin direkt olarak bakım verene danışmanlık hizmeti sunması gibi farklı şekillerde gerçekleşebilmektedir. Terapist danışanın ihtiyaçlarına göre bu seçenekleri değerlendirerek en uygun teleterapi programını sunmayı amaçlamaktadır. (Boisvert ve Hall, 2014; Barkaia ve ark., 2017; Ferguson, 2019).

Hazırlayanlar :
Dr. Dil ve Konuşma Terapisti Mehmet Emrah CANGİ
Dil ve Konuşma Terapisti Büşra SELMAN


KAYNAKÇA

ASHA (American Speech-Language-Hearing Association), Speech-Language Pathologists Providing Clinical Services via Telepractice: Position Statement (2005). www.asha.org/policy.

Barkaia, A., Stokes, T. F., & Mikiashvili, T. (2017). Intercontinental telehealth coaching of therapists to improve verbalizations by children with autism. Journal of Applied Behavior Analysis, 50(3), 582-589.

Cangi, M. Emrah (2015). Kronik Kekemelikte Tele-terapinin Etikligˆinin Kontrollu¨ I·ncelenmesi. Yayınlanmamıs¸ Doktora Tezi. Anadolu U¨niv, Sagˆlık Bil. Ens, Dil ve Konus¸ma Terapisi ABD;Eskis¸ehir.

Ferguson, J., Craig, E. A., & Dounavi, K. (2019). Telehealth as a model for providing behaviour analytic interventions to individuals with autism spectrum disorder: A systematic review. Journal of autism and developmental disorders, 49(2), 582-616

Daşdöğen ve Topbaş (2020). Dil ve Konuşma Terapisinde Tele-terapi Uygulama Kılavuzu.

Grogan-Johnson, S. (2014). Teletherapy: Serving school age children. Telepractice in speech-language pathology, 117-138. https://www.apa.org/monitor/2012/03/virtual

Online Terapi

Türkiye'nin neresinde olursanız olun terapistlerimiz online terapi ile bir tık uzağınızda.

Detaylı Bilgi
HIZLI ERİŞİM
ZAMAN ESNEKLİĞİ
MEKAN ESNEKLİĞİ
BİREYE ÖZGÜ YAKLAŞIMLAR
TERAPİ HİZMETLERİNİN DEVAMLILIĞI