Sık Sorulan Sorular

1. Çocuğum henüz konuşmuyor ne zaman terapiye başlamalıyız?
Dil gelişimindeki gecikmelerde erken müdahale ile çok daha hızlı bir şekilde yol alınmaktadır. Bu nedenle çocuğunuzda bir gecikmeden şüphelendiğinizde dil ve konuşma terapistine (DKT) başvurabilirsiniz. Terapistiniz çocuğunuzu değerlendirerek sizin için en uygun olan programa (aileye danışmanlık, doğrudan terapi veya takip etme vb.) karar verecektir.

2. Çocuğum /r/ ya da /k/ gibi bazı sesleri yanlış üretiyor. Bu zamanla düzelir mi?
Sesleri hatalı üretme olarak gözlemlediğiniz bu durum konuşma sesi bozuklukları (KSB) (artikülasyon/sesletim bozukluğu, fonolojik/sesbilgisel bozukluk) ya da motor konuşma temelli bozukluklara dair bir işaret olabilir. Bazı çocuklarda kendiliğinden düzelme olsa da her birey için aynı durum geçerli değildir. Üstelik ileri yaşlarda yanlış öğrenmeler çok daha fazla olduğundan terapi için daha fazla çabaya gerek duyulabilir. Ayrıca müdahalenin gecikmesi çocuğun akademik ve psikososyal gelişimi gibi diğer alanlarda da olumsuz etkileyebilir.

3. Çocuğum bazı sesleri yanlış üretiyor, okuma-yazma öğrenirken zorluk yaşar mı?
Konuşma sırasında bazı seslerin yanlış üretilmesi çocuğun o sesleri ayırt etmede güçlük yaşadığına da işaret edebilir. Başka bir deyişle, çocuk seslerle ilgili kuralları tam kavrayamamış olabilir (Örneğin, /t, d, c, ç/ sesleri damağın ön kısmında üretilen seslerdir (dişyuvasıl). Oysa /k, g/ sesleri arkada, yumuşak damakta üretilmektedir). Bu kuralların edinimindeki güçlükler okuma-yazma öğrenimini de olumsuz etkileyebilmektedir.

4. Yetişkinlerde artikülasyon sorunları düzelebilir mi?
Elbette. Dil ve konuşma terapisti konuşma probleminizi değerlendirdikten sonra size uygun bir terapi programı oluşturacaktır. Bireyin motivasyonu ve terapisti ile kurduğu iş birliği sonucunda bu artikülasyon sorunlarının düzeldiğini görmekteyiz.

5. Otizmli çocuklarda dil ve konuşma terapisine ne zaman başlamalıyız?
Otizmli çocukların dil ve konuşma terapisine erken dönemde başlaması önemlidir. Dil ve konuşma terapisti çocuğun iletişim, dil ve konuşma becerilerini bütüncül bir şekilde değerlendirerek çocuğa uygun bir terapi programı belirler. Çocuğun ihtiyacına yönelik DIR Floortime, ABA, PROMPT gibi terapi yaklaşımları da sürece dahil edilebilmektedir. Özellikle otizmli çocuklarda dil ve konuşma terapisine geç başvurulması süreci daha yavaş bir hale getirebilmektedir.

6. Dil bozukluğu nedir?
Dil bozukluğu konuşulan ve yazılan iletişim sistemlerini anlamada ve/veya kullanmada yaşanan bozukluktur. Dil bozukluğu dilin semantik (anlam bilgisi), sentaktik (cümle yapısı), morfolojik (eklerin kullanımı), fonolojik (sesbilgisel dağarcık) ve/veya pragmatik (dilin bağlama uygun kullanımı) becerilerini etkileyebilmektedir. Dil bozukluğu, insanların söylediklerini anlamada (alıcı dil bozukluğu) ve/veya düşünceleri ifade etmede (ifade edici dil bozukluğu) güçlük olarak görülebilmektedir.

7. Konuşma bozukluğu nedir?
Konuşma seslerinin üretiminde, konuşma akıcılığında ve/veya konuşmanın motor becerilerinde görülen bozukluklar konuşma bozukluğu olarak adlandırılır.

8. Çocuğum kekelemeye başladı, ne yapmalıyım?
Çocuğunuzun kekelediğini fark ediyorsanız yapabileceğiniz en temel şeyler, onun sözünü bitirmesi için ona zaman tanımak, "nefes al, tekrar" söyle gibi yönergelerde bulunmamak, onun nasıl söylediğine değil ne söylediğine odaklanmaktır. Ebeveynlerin bu konuyu nasıl ele aldığı, çocuğun konuşma akıcılığı için önemli bir referanstır. Ebeveynlerin bu süreci daha iyi yönetebilmeleri adına bir dil ve konuşma terapistine başvurmaları oldukça önemlidir.

9. Korku kekemeliğe yol açar mı?
Korkunun kekemeliğe yol açtığına dair pek çok yanlış bilgi mevcuttur. Ancak güncel literatürde korkunun kekemeliğe yol açmadığı desteklenmektedir. Kekemelik çok boyutlu bir bozukluktur. Korku, kaygı gibi bazı olumsuz duygular kekemeliğin tetiklenmesinde rol oynayabilir ancak doğrudan kekemeliğin ortaya çıkma nedeni değildir.

10. Kekemelik neden ortaya çıkar?
Kekemelik çok boyutlu bir bozukluktur. Kekemeliğin ortaya çıkmasında bilişsel, motor, duygusal ve psikolojik pek çok faktör bir arada rol almaktadır. Kişinin kendisiyle ilgili ve çevresiyle ilgili faktörler kekemeliğin ortaya çıkmasında rol oynamış olabilir. Dolayısıyla kekemeliğin tek bir nedeni olması söz konusu değildir.

11. Kekemeliğin iyileşmesi mümkün mü?
Kekemelik terapisi ve iyileşme süreci bireyin yaşına, kekemeliğin şiddetine, bireyin kekemeliği nasıl ele aldığına göre farklılık göstermektedir. Erken dönemde iyileşme faktörü daha ön plandadır. Ancak kekemeliğin kronik hale geldiği yaş dönemlerinde kekemeliğin tamamen ortadan kalkmasından bahsetmek doğru değildir. Bunun yerine kekemeliğin şiddetinin azalması, ikincil davranışların azalması ve kekemeliğin bireyin sosyal-iletişimsel becerilerini etkilemeyecek seviyeye indirgenmesi temel amaçlardandır.

12. Çocuğumdaki konuşma problemine biz mi sebep olduk?
Bir çocuğun konuşma problemine doğrudan anne-babasının sebep olması mümkün değildir. Çoğu zaman bir konuşma probleminin ortaya çıkmasında ailede konuşma bozukluğu öyküsünün olması, çocuğun bilişsel, motor becerileri, mizacı ve iletişimsel çevresi gibi birden çok faktör bir arada rol oynayabilir.

13. Konuşma terapisine ne kadar süre gitmeliyiz?
Konuşma terapisi süreci bireye ve bozukluğa göre değişiklik göstermektedir. Burada önemli olan her bireye özel bir program oluşturulmasıdır. Dil ve konuşma terapisti değerlendirme seansından sonra bireyin ihtiyacına yönelik zaman planlaması oluşturabilir. Ancak bu zamanlama ailenin süreçteki işbirliği, devamlılık, çocuğun motivasyonu gibi pek çok faktöre bağlı olarak değişiklik gösterebilir.

14. Dil bağı konuşma problemine yol açar mı?
Dil bağı, dilin altı ile ağız tabanı arasında bağ gibi görünen ince dokudur. Çocuğunuz beslenme sırasında dili ile gerekli tüm hareketleri yapabiliyorsa dil bağının normal uzunlukta olduğu söylenebilir. Dil bağının normalden daha kısa olması dili yeteri kadar hareket ettirememeye yol açabilir. Bu da dil ucuyla üretilen bazı seslerin (örn; r sesi) üretiminde konuşma problemine yol açabilir. Dil ve konuşma terapisti çocuğunuzu değerlendirerek gerekli görmesi durumunda dil bağının kesilmesi için gerekli yönlendirmeleri yapabilir. Ayrıca dil bağının normalden kısa olması çocuğunuzun dil gelişiminde bir engel teşkil etmemektedir.

Online Terapi

Türkiye'nin neresinde olursanız olun terapistlerimiz online terapi ile bir tık uzağınızda.

Detaylı Bilgi
HIZLI ERİŞİM
ZAMAN ESNEKLİĞİ
MEKAN ESNEKLİĞİ
BİREYE ÖZGÜ YAKLAŞIMLAR
TERAPİ HİZMETLERİNİN DEVAMLILIĞI