İstanbul Dil ve Konuşma Terapisi

Harmoni Dil Konuşma ve Gelişim Akademisi olarak İstanbul-Kadıköy'de bulunan merkezimizde tüm yaştaki bireylere dil ve konuşma terapisi, ergoterapi, psikoterapi gibi alanlarda online ya da yüz yüze (merkezde) değerlendirme, eğitim/terapi ve danışmanlık hizmetleri vermekteyiz.

Dil ve konuşma terapisi (DKT), iletişim, dil, konuşma, ses veya yutma bozukluğuna sahip olan çocukluk, ergenlik, yetişkinlik ya da yaşlılık dönemindeki her yaştan bireye terapi veya danışmanlık hizmetlerinin sunulmasını içerir. Bu hizmetler bireysel ya da grupla, yüz yüze kliniklerde veya teleterapi (online terapi) olarak sunulabilir.

İstanbul Dil ve Konuşma Terapisi

DKT hizmetlerinde Kanıt Temelli Uygulamalar temel alınmalıdır. Nitelikli bir girişim için öncelikle terapistlerin uygulama yaptıkları alanda yeterli eğitim almaları şarttır. Dahası yalnızca yeterince deneyimli oldukları konularda uygulama yapmalıdırlar. DKT'ler -aşağıda da detaylı açıklandığı gibi- otizmden yutma bozukluklarına kadar birçok bozukluğun değerlendirmesinde ve terapisinde aktif rol almaktadırlar. Bu bozukluklara ilişkin çeşitli terapi yaklaşımları mevcuttur. DIR Floortime, PROMPT, Palin PCI bu yaklaşımlardan bazılarıdır. Bu yaklaşımların seçiminde güncel araştırmalar tarafından en fazla desteklenen yaklaşımlar tercih edilmelidir. Son olarak terapi alan vakalar/hastalar ile ailelerinin tercihleri ve ihtiyaçlarına da duyarlı bir servis sunulmaktadır.

DKT'ler birçok bozukluğa hizmet vermektedirler. Örneğin artikülasyon (sesletim) bozuklukları, fonolojik (sesbilgisel) bozukluklar ve özgül dil bozuklukları (specific language impairment - SLI) önemli çalışma konularıdır. Disleksi, disgrafi gibi dilin okunmasında yaşanan bozukluklar da DKT'lerin çalışma alanı içerisindedir. Otizm, Down sendromu gibi gelişimsel, nöropsikiyatrik bozukluklar ya da zihinsel yetersizliklerde de hizmet verilebilir. Edinilmiş dil bozuklukları (örn., afazi), gelişimsel ya da edinilmiş motor konuşma bozuklukları da (çocukluk çağı konuşma apraksisi ve dizartri) önemli çalışma konularıdır. Çiğneme-yutma, beslenme bozuklukları ile östaki borusunu etkileyen diğer patolojilerde ve larenjektomili vakalarda da DKT'ler sorumluluk almaktadırlar. Ses bozuklukları (vokal nodüller ya da polipler), dudak-damak yarıklığı, işitme yetersizliğine bağlı dil ve konuşma eksiklikleri ve akıcılık bozuklukları da (kekemelik, hızlı-bozuk konuşma-cluttering) sık görülen vaka gruplarıdır. DKT'ler biliş, motor ya da dili etkileyen nörojenik bozukluklarda da (Alzheimer-demans, Parkinson, ALS vb.) diğer profesyonellerle birlikte değerlendirme, terapi ve danışmanlık hizmetlerini desteklemektedir.

Online Terapi

Türkiye'nin neresinde olursanız olun terapistlerimiz online terapi ile bir tık uzağınızda.

Detaylı Bilgi
HIZLI ERİŞİM
ZAMAN ESNEKLİĞİ
MEKAN ESNEKLİĞİ
BİREYE ÖZGÜ YAKLAŞIMLAR
TERAPİ HİZMETLERİNİN DEVAMLILIĞI