DIR® Floortime

Stanley Greenspan tarafından geliştirilen DIR® Modeli insan gelişimini anlamaya yönelik temel bir çerçeve sunarak sosyal-duygusal gelişimin doğumdan başlayan ve yaşam boyu devam eden kritik rolünü açıklamaktadır. Aynı zamanda her bireyin dünyayı nasıl algıladığı ve dünya ile nasıl etkileşime geçtiğini anlamaya yardımcı olmaktadır.

DIR® Floortime özellikle izole davranışlar ve becerilere odaklanmak yerine sosyal, duygusal ve entellektüel kapasitelerin sağlıklı bir biçimde inşa edilmesini amaçlamaktadır.

DIR® Floortime

D (Developmental): Gelişimsel

Bireyin perspektifinden gelişimsel açıdan nerede olduklarını ve nereye yöneldiklerini tanımlar. Bireyin eşsiz gelişim sürecini anlamak, her bireye kendi kişisel gelişim yolculuğunda saygı duyulması ve rehberlik edilmesi için alan tanımak anlamına gelir.

I (Individual): Bireysel

Her bireyin etrafındaki dünyayı algılayabilmesi, düzenleyebilmesi, yanıtlayabilmesi ve anlamlandırabilmesini sağlayan benzersiz yolları vardır.

R (Relationship-Based): İlişki Temelli

İlişkilerin gelişimimizi nasıl beslediğini açıklar. İnsanlar sosyal varlıklardır ve ilişkiler insani gelişimimizin anahtarıdır. DIR® Modeli gelişimi desteklemek için bu ilişkilerin anahtar rolü olan duygusal boyutunu kullanır.

DIR® Floortime özellikle otizm spektrum bozukluğu veya diğer gelişimsel ya da duygusal güçlüklerde etkili bir yaklaşım olmakla beraber tüm çocuklarda sağlıklı gelişimi desteklemeye yardımcı olmaktadır.

Yazar:
DIR Floortime Terapisti - DKT Ayşe Işıldar

Online Terapi

Türkiye'nin neresinde olursanız olun terapistlerimiz online terapi ile bir tık uzağınızda.

Detaylı Bilgi
HIZLI ERİŞİM
ZAMAN ESNEKLİĞİ
MEKAN ESNEKLİĞİ
BİREYE ÖZGÜ YAKLAŞIMLAR
TERAPİ HİZMETLERİNİN DEVAMLILIĞI