Ergoterapi Nedir?

Dünya genelinde yaklaşık yüz yıllık geçmişe sahip, ülkemizde ise yeni gelişmekte olan Ergoterapi, anlamlı ve amaçlı aktivitelerle sağlığı ve refahı geliştiren kişi merkezli bir sağlık mesleğidir. Ergoterapinin temel amacı kişilerin potansiyel yeteneklerini geliştirerek günlük yaşam aktivitelerine katılımını ve bu aktivitelerde ki bağımsızlığını sağlamaktır. Ergoterapi bölümü mezunları gerekli bilgi, beceri ve davranışlarla donatılan tıbbi, sosyal, davranışsal, psikolojik ve psikososyal alanda eğitim alıp "Ergoterapist" unvanını alırlar.

Ergoterapistler, herhangi bir sağlık problemi nedeniyle vücut yapı ve işlevlerinde bozukluğu olan veya yer aldığı sosyal ya da kültürel azınlık grup nedeniyle toplumdan dışlanmış veya katılımı kısıtlanmış tüm kişilerle çalışır. Kişiler bütüncül bakış açısıyla kişi-çevre-aktivite perspektifine göre değerlendirilerek Ergoterapi müdahalesine dahil edilirler. Diğer mesleklerin aksine ergoterapistler; kişilerin tüm çevrelerinde (ev, iş, okul, toplum) bağımsızlık kazanmalarına yardım eder ve onların aktivitelere katılımı yoluyla fiziksel, psikolojik ve bilişsel açıdan iyi olmalarını hedefler.

İstanbul ergoterapi

ERGOTERAPİSTLER HANGİ ALANLARDA ÇALIŞIR?

 • Pediatrik Rehabilitasyon
 • Geriatrik Rehabilitasyon
 • Nörolojik Rehabilitasyon
 • El Rehabilitasyonu
 • Az Gören Rehabilitasyonu
 • Onkolojik Rehabilitasyon
 • Mesleki Rehabilitasyon
 • Toplum Temelli Rehabilitasyon
 • Psikoloji
 • Koruyucu Rehabilitasyon ve Ergonomi
 • Sürücü Rehabilitasyonu
 • Bağımlılık Rehabilitasyonu
 • Yutma Rehabilitasyonu

PEDİATRİDE ERGOTERAPİ

Pediatrik Ergoterapistler, çocuğun kendine bakım, okul, oyun ve serbest zaman aktivitelerine yönelik günlük yaşam becerileri geliştirilerek toplumsal rolünü yerine getirmesini hedefler. Burada önemli olan çocuğun hayata adaptasyonu ve aktif katılımıdır.
Eğer çocuğunuzda akranlarına göre geriden takip eden bir gelişim söz konusu ise, motor-bilişsel-duyusal alanlarda zorluklar yaşıyor ve bu durum günlük yaşam aktivitelerini, sosyal becerilerini (oyun, çevreyle iletişim vb.) olumsuz yönde etkiliyorsa, bu etkileri en aza indirerek çocuğun gelişiminin desteklenmesi amacıyla Ergoterapiste başvurulmalıdır.

 • Regülasyon sağlama ve sakinleşmede zorlanma
 • Yazı yazma ve ince motor beceri sorunları
 • Yemek seçme ve diğer beslenme sorunları
 • Oyun becerilerinin zayıf olması
 • Çevresel uyaranlara karşı çok/az tepki
 • Çok/az hareketlilik
 • Öz bakım aktivitelerinde zorlanma
 • Uyku sorunları
 • Öğrenme güçlüğü
 • Motor planlama sorunları
 • Dikkat dağınıklığı
 • Duyu sistemindeki sorunlar
 • Kaba motor beceri sorunları


Bunlar gibi birçok etmen çocuğunuzun hayata olan adaptasyonunu etkileyebilir. Bu gibi durumların gözlemlenmesine bağlı olarak Ergoterapiste danışmanız olası problemlerin fark edilerek etkisinin olabildiğince azaltılması ve çocuğunuzun çevresine uyumuna katkı sağlanabilir.

Ergoterapistler çalışmalarını başta bakım verenler olmak üzere diğer ekip arkadaşları ile koordineli olarak yürütmektedir ve bu multidisipliner çalışma hedeflenen seviyeye ulaşılmasının en temel taşıdır. Oluşturulan bu hedefler uzun ve karmaşıktır, sürekli iletişim halinde olunmasını gereklidir. Ergoterapistler uygun değerlendirmeleri yaparak çocuğun güçlü ve zayıf yönlerini belirleyerek gerekli müdahale programını oluşturur. Oluşturulan müdahale programı uygulanırken önemli olan çocuğun güçlü yönleri kullanılarak eksik olduğu alanlarda fonksiyonellik kazandırmak ve kazanılan becerilerin günlük yaşamına adapte etmektir.

PEDİATRİK ERGOTERAPİST NE YAPAR?

Çocukların hayatı uğraşlardan ve günlük aktivitelerden oluşur. Bu uğraşlar arasında oyun oynamak, öğrenmek, uyumak, dinlenmek, arkadaşlarıyla etkileşim kurmak, giyinmek gibi diğer günlük aktiviteler bulunmaktadır. Pediatrik ergoterapistler çocukların uğraşlara ve günlük yaşam aktivitelerine katılımlarını destekler, aileyi ve çevreyi çocuğun ihtiyaçlarına göre şekillendirirler. 

 • Çocuklarda normal gelişimi engelleyebilecek duyusal, algısal, motor, bilişsel, psikolojik ve psikososyal faktörler standardize testler ile değerlendirilir. Duyu bütünleme, postür, denge, ince motor beceriler, günlük yaşam becerileri ile görsel motor kontrol, görsel uzaysal algılama, dikkat, oryantasyon, planlama ve yazı yazma eğitimi gibi akademik becerileri de içeren kognitif algısal becerilerin kazandırılması veya geliştirilmesi ile toplumsal entegrasyonları sağlanmaktadır.
 • Çocuğun kendine bakım, okul, oyun ve serbest zaman aktivitelerine yönelik günlük yaşam becerileri geliştirilerek toplumsal rolünü yerine getirmesi hedeflenmektedir.
 • Çocuğun okul ortamı, oyun ve etkileşimde olduğu tüm ortamlarda toplumsal katılımını sağlamak ve artırmak için fiziksel, çevresel, sosyal, kültürel ve kurumsal faktörler değerlendirilerek müdahale programı uygulanmaktadır.


Yazar : Furkan Cangi
Ergoterapist

Online Terapi

Türkiye'nin neresinde olursanız olun terapistlerimiz online terapi ile bir tık uzağınızda.

Detaylı Bilgi
HIZLI ERİŞİM
ZAMAN ESNEKLİĞİ
MEKAN ESNEKLİĞİ
BİREYE ÖZGÜ YAKLAŞIMLAR
TERAPİ HİZMETLERİNİN DEVAMLILIĞI