Gelişim Takibi

İnsanın kişiliği, zihinsel, duygusal ve fiziksel gelişimi özellikle yaşamın ilk altı yılında çok hızlı gelişir. Bu kritik dönemde, çocuğun tüm potansiyelini gerçekleştirebilmesi için desteklenmesi ve bunun için uygun çevrenin sağlanması önemlidir. Bunu göz önünde bulundurduğumuzda anne-baba ve çocuk sağlığı uzmanlarının çocuğun yaşına ait gelişim özellikleri hakkında bilgi sahibi olmaları çocuğun desteklenmesi açısından önem taşır. Gelişimin hiyerarşik bir sırası vardır ve her aşama bir sonraki aşamanın ön koşuludur. Her çocuk bu sırayı izler, ancak bu aşamaları geçme hızı çocuktan çocuğa farklılık gösterebilir. Çocuktan beklenen davranışlar gelişim düzeyiyle sınırlı olmalıdır. Çocuğun yaşına ait gelişim özelliklerinin bilinmesi çocuğun tanınması, doğru yönlendirilmesi, gelişime ait normal dışı gelişmelerin, özel ilgi ve yeteneklerinin erkenden tespit edilmesi açısından önemlidir. Bu amaçla merkezimizde düzenli aralıklarla çocuğun gelişim takibi yapılır.

Gelişim Takibi

Online Terapi

Türkiye'nin neresinde olursanız olun terapistlerimiz online terapi ile bir tık uzağınızda.

Detaylı Bilgi
HIZLI ERİŞİM
ZAMAN ESNEKLİĞİ
MEKAN ESNEKLİĞİ
BİREYE ÖZGÜ YAKLAŞIMLAR
TERAPİ HİZMETLERİNİN DEVAMLILIĞI