Gelişimsel Koordinasyon Bozukluğunda (Dispraksi) Ergoterapi

Gelişimsel koordinasyon bozukluğu (Dispraksi), motor işlevleri ve planlamaları yerine getirmede zorluk çekilen, çocukluk çağında başlayan kronik nörolojik bir hastalıktır. Beyinden gelen komutların bedene düzgün biçimde aktarılmamasından kaynaklanır. Beyin, çevreden gelen mesajları vücuda doğru bir şekilde iletilmemesinin bir sonucu olarak hareketlerin planlamasını ve koordinasyonu etkilediği de bilinmektedir. Bir çocuğun yaşına göre geriden gelen motor planlama becerileri günlük yaşam aktivitelerini olumsuz etkiler.

Dispraksi, günlük yaşam aktivitelerine ve okul başarısına olumsuz etki eder. Erken tanı ve erken müdahale sayesinde problemin etkisi azaltılabilmektedir. Müdahale edilmediğinde ise olumsuz etkileri çocukluk ve yetişkinlik boyunca devam etmektedir.

Gelişimsel koordinasyon bozukluğunda çeşitli gelişim alanları etkilenebilir. Duyusal ve motor sistemlerde sorunlar görülür. Erken dönemde oturma, emekleme, yürüme gibi kaba motor gelişim basamakları atlanabilir veya gecikebilir. Bu gecikmeler ileride Gelişimsel Koordinasyon Bozukluğu tanısı almaya sebep olabilir. Bu yüzden erken dönemde kontrol ve takip çok önemlidir.

Gelişimsel Koordinasyon Bozukluğunda (Dispraksi) Ergoterapi

Gelişimsel Koordinasyon Bozukluğunda;
- Zayıf denge ve koordinasyon becerileri
- Düşük kas tonusu
- Zamanı planlamada zorluklar
- Hareketi ve eylemi organize etmede zorlanma
- Vücudu harekete yönelik kullanmada zorlanma
- Zayıf uzamsal algı (Vücudunun uzaydaki konumu, yeri, başım nerede, ayaklarım nerede)
- Zayıf beden algısı
- Sakarlık
- İnce-kaba motor sorunları
- Düğme ilikleme, yazı yazma, fermuar çekme gibi aktivitelerde zorlanma
- Sözel komutları yerine getirmede zorluk
- Taklit içeren oyun ve aktivitelerde zorluk
- Sesleri sıralamada zorluk
- Görsel algı bozuklukları
- Duyusal algı bozuklukları (Vestibüler sistem, taktil sistem vs.)
- Duyusal hassasiyetler (Bazı nesne ve dokulara dokunmada zorlanma, çok hareketlilik vs.)
- Dikkat dağınıklığı
- Özgüven eksikliği

Ergoterapistler gelişim koordinasyon bozukluğu olan çocuklara, yaşına uygun değerlendirme ve testleri yapar. Değerlendirme sonucunda eksik görülen alanlarda çocuklar desteklenir.

Kaynaklar:
- American Psychiatric Association (2013). Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders, Fifth Edition (DSM-5). Arlington, VA: American Psychiatric Publishing. pp. 74–77.

- Biggs V (2005). "2 The Hidden People at Home". Caged in chaos: a dyspraxic guide to breaking free. London; Philadelphia: Jessica Kingsley Publishers.

- Elbasan B, Kayıhan H, Duzgun I (April 2012). "Sensory integration and activities of daily living in children with developmental coordination disorder". Italian Journal of Pediatrics. 38 (1): 14.

- Kotsopoulos, S. (2013-05-22). "Neurodevelopmental Disorders". Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders. Journal of Psychiatry and Neuroscience. DSM Library. 26. American Psychiatric Association. p. 257.

- Zwicker J, G., Missiuna C, Harris S, R., Boyd L, A. (2012). "Developmental coordination disorder: a review and update". European Journal of Paediatric Neurology. 16(6): 573–81.

Yazar : Furkan Cangi
Ergoterapist

Online Terapi

Türkiye'nin neresinde olursanız olun terapistlerimiz online terapi ile bir tık uzağınızda.

Detaylı Bilgi
HIZLI ERİŞİM
ZAMAN ESNEKLİĞİ
MEKAN ESNEKLİĞİ
BİREYE ÖZGÜ YAKLAŞIMLAR
TERAPİ HİZMETLERİNİN DEVAMLILIĞI