Dislekside Fonolojik Özellikler

Disleksi , sözcükleri akıcı ve doğru bir şekilde okuma, okuduğunu anlama, sözcükleri çözümleme ve heceleme gibi becerilerde yaşanan güçlükleri ifade etmektedir (APA, 2013). Disleksi öğrenme güçlüklerinin en sık görülen türüdür ve bilgiyi işlemleme süreci ile ilişkilidir (Eden ve ark., 2016 ; Vlachos ve ark., 2013).Disleksili çocuklar;bilgiyi organize etme, sözlü yönergelerin anlaşılması ve takip edilmesi, dilin fonolojik komponentine ilişkin güçlükler, sözcükleri çözümleme ve heceleme, doğru ve akıcı bir şekilde okuma, okuduğunu anlama, kısa süreli bellek, ince ve kaba motor beceriler gibi birçok alanda güçlük yaşayabilmektedirler.Bunun yanı sıra disleksili bireylerin özellikleri ve bu özelliklerin doğası birbirinden farklılık göstermektedir (Reid, 2016).

Dislekside Fonolojik Özellikler
Dilin fonoloji bileşenine ilişkin güçlükler, disleksiyle ilişkili temel boyutta görülen güçlüklerdendir. Bunlar çeşitli seviyelerde görülebilmektedir. Adams (1990) seslere ilişkin güçlüklerin dört temel seviyesini tanımlamıştır:

  • Seslerin ve kafiyelerin tekrarının farkında olma: Seslere duyarlılık ve belirli seslere odaklanma becerisi;
  • Kelimelerin küçük parçalara bölünebileceğinin farkında olma: Sesleri birleştirme ve hecelere bölme;
  • Kelimelerin bir dizi sesin bir araya gelmesinden oluştuğunu anlama: Bir sözcüğü oluşturan sesleri belirleyebilme;
  • Sesleri manipüle edebilme: Sesleri ekleme, çıkarma ya da yer değiştirme yoluyla yeni sözcükler üretebilme

YAZAR:DKT.Ayşe Buse Saraç

KAYNAKLAR
Adams, M. J., Stahl, S. A., Osborn, J., & Lehr, F. (1990). Beginning to Read: The New Phonics in Context: a Precis of the Classic Text. Heinemann.
American Psychiatric Association. (2013). Diagnostic and statistical manual of mental disorders (5th ed.). Arlington, VA: Author.
Eden, G. F., Olulade, O. A., Evans, T. M., Krafnick, A.J., & Alkire, D. R. (2016). Developmental dyslexia. In G. Hickok & S. Small (Eds.), Neurobiology of language (pp.815-826). Elsevier: Oxford, UK.
Reid, G. (2016). Dyslexia: A practitioner's handbook. John Wiley & Sons.language impairment, phonological disorders and reading retardation. Journal of child psychology and psychiatry, 31(7), 1027-1050.
Vlachos, F., Andreou, E., Delliou, A., & Agapitou, P. (2013). Dyslexia and hand preference in secondary school students. Psychology & Neuroscience, 6(1), 67-72.

Online Terapi

Türkiye'nin neresinde olursanız olun terapistlerimiz online terapi ile bir tık uzağınızda.

Detaylı Bilgi
HIZLI ERİŞİM
ZAMAN ESNEKLİĞİ
MEKAN ESNEKLİĞİ
BİREYE ÖZGÜ YAKLAŞIMLAR
TERAPİ HİZMETLERİNİN DEVAMLILIĞI