Dil ve Konuşma Değerlendirme Testleri

 • Türkçe Erken Dil Gelişimi Testi (TEDİL)
 • Türkçe İfade Edici ve Alıcı Dil Testi (TİFALDİ)
 • Erken Okuryazarlık Testi (EROT)
 • Ankara Artikülasyon Testi (AAT)
 • Türkçe Sesletim ve Sesbilgisi Testi (SST)
 • Gülhane Afazi Testi-2 (GAT-2)
 • Afazi Dil Değerlendirme Testi (ADD)
 • Kekemelik Şiddeti Değerlendirme Aracı (SSI-IV)
 • Konuşmacının Kekemelik Deneyiminin Değerlendirilmesi (OASES)
 • Louis Kekemelik ve Yaşama Bakış Envanteri (SL-ILP-S)
 • Resim Kelime Tanıma Testi (PEABODY)
 • Türkçe Okul Çağı Dil Gelişim Testi (TODİL)


Türkçe Erken Dil Gelişimi Testi (TEDİL)

TEDİL, 2.0-7.11 yaş aralığındaki çocukların alıcı ve ifade edici dil becerilerini değerlendirmeyi hedefleyen norma dayalı standardize bir testtir. Test, çocuklarda erken dönem dil becerilerinin güçlü ve yetersiz yönlerini ortaya koymak ve dil gelişim sürecine ilişkin fikir vermeyi amaçlamaktadır. TEDİL A ve B formu olmak üzere 2 paralel setten oluşmaktadır. Her formda alıcı ve ifade edici dile ilişkin alt testler bulunmaktadır. Alt testler çocukların morfolojik, semantik ve sentaktik gelişimleri hakkında bilgi vererek akranlarına uygunluğunu standart puan ve eşdeğer yaş aralığı ile ortaya koymaktadır.

Güven, S., & Topbaş, S. (2014). Erken Dil Gelişimi Testi-Üçüncü Versiyonu'nun (Test of Early Language Development-) Türkçe'ye Uyarlama, Geçerlik ve Güvenirlik Ön Çalışması. International Journal of Early Childhood Special Education, 6(2).

Türkçe İfade Edici ve Alıcı Dil Testi (TİFALDİ)

TİFALDİ, 2-12 yaşları arasında gelişim gösteren çocukların alıcı ve ifade edici kelime gelişimlerini değerlendiren geçerliği ve güvenirliği bulunan bir dil testidir. Test 2 ayrı formdan oluşmaktadır. İlk form çocukların sözcük dağarcığı gelişimini eylemler, kavramlar, evdeki nesneler, vücudun bölümleri, bitkiler, hayvanlar, yiyecek- meyveler ve sebzeler, duygular gibi semantik kategorilerle ölçmeye hedeflerken ikinci form ise çocukların sözcük kullanımını değerlendirmektedir. TİFALDİ alıcı dil alt testi 104, ifade edici alt testi 80 hedef sözcük içermektedir.

Berument, S. K., & Güven, A. G. (2013). Türkçe İfade Edici ve Alıcı Dil (TİFALDİ) Testi: I. Alıcı Dil Kelime Alt Testi Standardizasyon ve Güvenilirlik Geçerlik Çalışması. Türk Psikiyatri Dergisi, 24(3), 192-201.

Ankara Artikülasyon Testi (AAT)

AAT, 2-12 yaş aralığındaki çocukların Türkçe' de yer alan sesbirimlere ilişkin edinim boyutunu değerlendiren, geçerliği ve güvenirliği bulunan standardize bir testtir. Ankara Artikülasyon Testi, 53 sözcüğün isimlendirildiği 47 renkli resimden oluşmaktadır. Test, sesbirimleri sözcük başı, sözcük sonu, sözcük ortası; hece başında, hece sonunda ve iki ünlü arasında olmak üzere toplam beş pozisyonda ölçmektedir. Böylelikle 2-12 yaş aralığındaki çocukların sesletim performansı ayrıntılı olarak değerlendirmektedir.

Ege, P. (2010). Türkçe'deki Ünsüzlerin Edinimi: Bir Norm Çalismasi. Türk Psikoloji Dergisi, 25(65), 16.

Sesletim Sesbilgisi Testi (SST)

SST, 2-8 yaş aralığındaki çocukların sesletim bozukluklarının ayırıcı tanısını değerlendirmeyi hedefleyen norma dayalı standardize bir testtir. Test, çocuklarda sesletim ve sesbilgisel gelişimi değerlendirerek bu gelişim boyutları hakkında fikir vermektedir. SST, Sesletim Tarama Alt Testi (SET), İşitsel Ayırt Etme Alt Testi (İAT), Sesbilgisel Analiz Alt Testi (SAT) olmak üzere 3 farklı ölçekten oluşmaktadır. Ölçekler dahilinde sesletim bozuklukları, tutarsız sesbilgisel bozukluklar, gecikmiş sesbilgisel gelişim gibi parametrelerde ayırıcı tanı ve değerlendirme amaçlanmaktadır.

Topbaş, S. (2006). Türkçe sesletim-sesbilgisi testi: Geçerlik-güvenirlik ve standardizasyon çalışması.

Kekemelik Şiddet Değerlendirme Aracı KEŞİDA – 4 (SSI-4)

6-16 yaş grubunda kekemeliğin şiddeti incelenmektedir. Bireylerden alınan konuşma ve okuma örnekleri üç boyutta incelenmektedir. Bu boyutlar frekans (akıcısızlıkların sıklığı), takılmaların ortalama süresi ve ikincil davranışlardır. Ayrıca konuşma doğallığı ile ilgili de bir skala vardır (Mutlu, Tırank ve Gündüz, 2020).

Mutlu, A. İ., Tırank, Ş. B., & Gündüz, B. 6 (2020). 16 yaş okul çocukları arasındaki ssı-4-tr/keşida-4 dördüncü baskısının Türkçe versiyonunun güvenilirliği ve geçerliliği. Izmir Democracy University Health Sciences Journal, 3(2), 135-144.

Türkçe Okul Çağı Dil Gelişimi Testi (TODİL)

TODİL, 4.0 ile 8.11 yaş aralığındaki çocukların dil gelişimi becerilerini detaylı olarak değerlendirmeyi amaçlayan norma dayalı standardize bir testtir. Test alıcı ve ifade edici dil becerilerini, morfoloji, semantik ve fonoloji gibi temel dil bileşenleri ile birlikte değerlendirmeyi amaçlamaktadır. TODİL, ilk altısı temel ve sonraki üçü tamamlayıcı olmak üzere dokuz alt testten oluşmaktadır. Bu alt testler, İlişkili Sözcük Dağarcığı, Sözcük Dağarcığı, Resim Sözcük Dağarcığı, Dilbilgisel Anlama, Cümle Tekrarı, Sözcük Sesletimi, Sözcük Ayırt Etme, Sesbirimsel Analiz ve Dilbilgisel Tamamlama olarak yer almaktadır.

Güven, O. S. (2014). İki dil testinin (tedil ve todil) tipik ve atipik dil gelişimi gösteren çocuklarda ayırt ediciliğinin incelenmesi.

Uyguladığımız Testler

İstanbul Harmoni Dil, Konuşma ve Gelişim Akademisi olarak alanında uzman eğitmenlerimiz tarafından birçok psikolojk ve gelişimsel test uygulamalarını profesyonel ve bilimsel olarak yapmaktayız.

Online Terapi

Türkiye'nin neresinde olursanız olun terapistlerimiz online terapi ile bir tık uzağınızda.

Detaylı Bilgi
HIZLI ERİŞİM
ZAMAN ESNEKLİĞİ
MEKAN ESNEKLİĞİ
BİREYE ÖZGÜ YAKLAŞIMLAR
TERAPİ HİZMETLERİNİN DEVAMLILIĞI