Dijital Ortamın Gelişim Alanlarına Olan Etkisi Nedir?

Geleneksel yaklaşıma göre çocuklar, gelişim alanlarındaki becerileri gerçek dünya etkileşimi ile öğrenirler. Çocuklar için internet ortamında geçirilen vakit önem arz etmektedir.

Bilişsel, psikososyal, iletişimsel veya fiziksel gelişim alanlarına ait becerileri kazanmak için kritik dönemler mevcuttur. Çocukların gün içerisinde internet ortamında geçirmiş oldukları sürenin, çevredeki bireylerle iletişim kurma, dikkat becerileri, hayal kurma gibi etkinliklerin önüne geçeceği varsayılmaktadır. Bilgisayar ve internet oyunlarının doğasının, çocukları sosyal etkileşimden alıkoyduğu ve aynı zamanda akranlarıyla kuracağı iletişimi, dilsel, fiziksel ve psikososyal deneyimi engellediği düşünülmektedir.

Dijital Ortamın Gelişim Alanlarına Olan Etkisi Nedir?

Araştırmalar, bilgisayar ortamında vakit geçiren çocukların, doğal ortamında oyun oynayan çocuklara kıyasla yaşıtları ile etkileşimlerinin azaldığını veya etkileşim kalitesinin düşebildiğini belirtmişlerdir. Aynı zamanda ilerleyen yaşlarda bilgisayarların, izolasyona, sınırlı öz motivasyona ve sosyal hayattan kopmaya yol açabileceği de savunulmaktadır. Tüm bu görüşler dahilinde çocukların dijital ortamdaki etkinliklerinin içerik, süre gibi parametreleri yetişkinler tarafından kontrol altına alınması gerektiği düşünülmektedir.

Yazar : Ayşe Buse Saraç
Dil ve Konuşma Terapisti

Kaynaklar:
Bacigalupa, C. (2005). The use of video games by kindergarteners in a family child care setting. Early Childhood Education Journal, 33, 25-30.

Cordes, C., & Miller, E. (2000). Fool’s gold: A critical look at computers in childhood. College Park, MD: Alliance for Childhood. Retrieved January 5, 2004

Ceyhan, E. ve Ceyhan, A. A. (2011). Çocuk ve ergenlerde bilgisayar ve İnternet kullanımının gelişimsel sonuçları. A. Kuzu (Ed.), Bilgisayar II (ss.165-188). Eskişehir: Anadolu Üniversitesi.

DeVries, R., & Zan, B. (1994). Moral classrooms, moral children: creating a constructivist atmosphere in early education. New York: Teachers College Press. Provenzo, E. F. (1992). The video generation. The American School Board Journal, 179(3), 29–32.

Online Terapi

Türkiye'nin neresinde olursanız olun terapistlerimiz online terapi ile bir tık uzağınızda.

Detaylı Bilgi
HIZLI ERİŞİM
ZAMAN ESNEKLİĞİ
MEKAN ESNEKLİĞİ
BİREYE ÖZGÜ YAKLAŞIMLAR
TERAPİ HİZMETLERİNİN DEVAMLILIĞI