Uzm. Dkt. Büşra Selman

Uzm. Dkt. Büşra Selman

Dil ve Konuşma Terapisti

Lisans eğitimini Üsküdar Üniversitesi Dil ve Konuşma Terapisi programında tamamlamıştır. Lisans öğreniminin hemen ardından Üsküdar Üniversitesi Dil ve Konuşma Terapisi yüksek lisans programını tamamlayarak Uzman Dil ve Konuşma Terapisti ünvanını almıştır. Öğrenim hayatı boyunca çeşitli eğitimlerine katılmış, aynı zamanda birçok bilimsel araştırmada görev almıştır. Gecikmiş dil ve konuşma, otizm spektrum bozukluğu, down sendromu, serebral palsi başlıca ilgi alanları arasındadır. Terapi oturumlarında çocukların bireysel farklılıklarını, güçlü ve zayıf yönlerini, ilgi alanlarını dikkate alarak PROMPT, DIR Floortime 201, İleri Düzey ABA gibi birçok farklı teknik uygulamaktadır. 2019 yılından beri Harmoni Dil, Konuşma ve Gelişim Akademisi'nde hizmet vermektedir.

Katıldığı Eğitim ve Kongreler:
• Fonsiyonel Duygusal Gelişim Değerlendirme Ölçeği (FEAS), Çiğdem Ergül, Frie Heyndrickx, İstanbul, 2020.
• TODI-COGNIT Bilişsel Müdahale Programı, Dr. Olcay KARACA ve Uzm. Cansu KANÇEŞME, İstanbul, 2020.
• Türkçe Okul Çağı Dil Gelişimi Tesm (TODİL), Prof. Dr. Seyhun TOPBAŞ, Ankara, 2020.
• Erken Okuryazarlık Becerilerinin Değerlendirilmesi: EROT Uygulayıcı Eğimmi, Tevhide Kargın ve Bülent Güldenoğlu, 2019.
• DIR Floortime (201) Temel Fonksiyonel Duygusal Gelişim Kapasitelerini Desteklemek, Çiğdem ERGÜL, İstanbul, 2019.
• Introduction to PROMPT: Technique, Karin Brinkmann, Antalya, 2019.
• Treatment of Pediatric Motor Speech Disorders: Childhood Apraxia of Speech, Dr. Edythe STRAND, İstanbul, 2019.
• Otizm ABA Kapsamlı Eğitim Programı İleri Düzey Uygulayıcı Sertifika Eğitimi, Binyamin Birkan, İstanbul, 2019.
• Otizm ABA Kapsamlı Eğitim Programı Orta Düzey Uygulayıcı Sertifika Eğitimi, Binyamin Birkan, İstanbul, 2019.
• 10. Ulusal Dil ve Konuşma Bozukları Kongresİ, İstanbul, 2019.
• Otizm ABA Kapsamlı Eğitim Programı Başlangıç Düzey Uygulayıcı Sertifika Eğitimi, Binyamin Birkan, İstanbul, 2018.
• Otistik Çocuklarda Zihin Kuramı, Dr. Oktay Taymaz SARI, İstanbul, 2018.
• Etkileşim Temelli Erken Çocuklukta Müdahale Programı (ETEÇOM), Prof. Dr. Halil İbrahim DİKEN, 2018.
• 2. Dil-Beyin Sempozyumu, Eskişehir, 2018.
• 28. Ulusal Özel Eğitim Kongresi, Eskişehir, 2018.
• Assesment and Behavioral Treatment of Motor Speech Disorders, Yunjung KIM PhD, İstanbul, 2017.
• Functional Communication Training (FCT) for Individuals with Autism, Daphne U. Hartzheim PhD, İstanbul, 2017.
• Total Larenjektomi Sonrası Ses Rehabilitasyonu: Ses Protezi Uygulamaları, İstanbul, 2017. Ses Bozukluklarında Klinik Değerlendirme, İstanbul, 2017.
• DIR Floortime (101) Başlangıç Düzeyi, Çiğdem ERGÜL, İstanbul, 2017.
• 9. Ulusal Larengoloji Konresi, Eskişehir, 2017.
• Dünya Ses Günü Sempozyumu, İstanbul, 2017.
• 9. Ulusal Dil ve Konuşma Bozuklukları Kongresi, İstanbul, 2017.
• 26.Ulusal Özel Eğitim Kongresi, Eskişehir, 2016.
• 8. Dil ve Konuşma Bozuklukları Kongresi, İstanbul, 2015.
• 2. Uluslararası Disleksi Kongresi, İstanbul, 2015.
Bilimsel Çalışmalar
• Cangi, M. E., Selman, B. (2021). Covid-19 Pandemisinde Okul Öncesi Çocuklara Teleterapi ile Hizmet Sunan Dil ve Konuşma Terapistlerinin Telerapiye İlişkin Görüş ve Deneyimleri: Nitel Bir Çalışma. II. Uluslararası Bilim, Eğitim, Sanat ve Teknoloji Sempozyumunda sözlü bildiri olarak sunulmuştur. Dokuz Eylül Üniversitesi, Buca Eğitim Fakültesi, İzmir. • Cangi, E., Selman, B., Işıldar, A., Yıldırım Y. (2017) Gecikmiş Dil Konuşma Vakalarının İfade Edici Dil Becerilerinin İncelenmesi. 9. Ulusal Dil ve Konuşma Bozuklukları Kongresi’nde poster bildiri olarak sunulmuştur. Medipol Üniversitesi, İstanbul.
• Cangi, E., Selman, B., Işıldar, A., Yıldırım, G., (2018). Gecikmiş Dil ve Konuşma Vakalarının İfade Edici Dil Becerilerinin İncelenmesi. Uluslararası Erken Çocukluk Eğitimi Çalışmaları Dergisi, 3(2), 55-74.
• Selman, B., Sağdıç, A., (2018). Otizm Spektrum Bozukluğuna Sahip Öğrencilere Seslendirilebilir Kartlar Aracılığı İle Söziçi Becerilerin Öğretimi. 28. Ulusal Özel Eğitim Kongresi’nde sözel bildiri olarak sunulmuştur. Osmangazi Üniversitesi, Eskişehir.
• Seçkin-Yılmaz, Ş., Selman, B., Yıldırım, G., Gürel, İ., (2019). Otizmli Çocukların Taklit, Oyun, Jest ve Sözcük Dağarcıklarının İncelenmesi. 10. Ulusal Dil ve Konuşma Bozukları Kongresi’nde sözlü bildiri olarak sunulmuştur.
• Selman, B., Oğuz, Ö., (2019). Çocukluk Çağı Konuşma Apraksisi Terapisinde Kullanılan Güncel Müdahale Yaklaşımları: Derleme. 10. Ulusal Dil ve Konuşma Bozukları Kongresi’nde poster bildiri olarak sunulmuştur.

Online Terapi

Türkiye'nin neresinde olursanız olun terapistlerimiz online terapi ile bir tık uzağınızda.

Detaylı Bilgi
HIZLI ERİŞİM
ZAMAN ESNEKLİĞİ
MEKAN ESNEKLİĞİ
BİREYE ÖZGÜ YAKLAŞIMLAR
TERAPİ HİZMETLERİNİN DEVAMLILIĞI