Artikülasyon Bozukluğu ve Tedavisi

Artikülasyon bozukluğu, tedavisi, egzersizleri, terapi süreçleri, sesletim bozukluklarının sebepleri, ne zaman ve kaç yaşında terapiye başlanmalı vb. önemli ve merak edilen soruları uzmanlarımız sizler için cevapladı.

Artikülasyon Bozukluğu ne demektir? Fonolojik (sesbilgisel) bozukluktan farkı nedir?

Artikülasyon bozukluğu; konuşma seslerinin hatalı üretilmesi sonucunda konuşma anlaşılırlığının bozulması anlamına gelmektedir. Çocukluk döneminde sıklıkla görülebildiği gibi yetişkinler de artikülasyon bozukluğu yaşayabilmektedir. /k/ sesi yerine /t/, /g/ sesi yerine /d/, /r/ sesi yerine /y/ üretilmesi çocukluk döneminde sıklıkla görülen artikülasyon hataları arasındadır (Örneğin; kedi->tedi, araba->ayaba, gemi->demi vb.). Yetişkinlerde ise /r/ sesinin üretilememesi, /s/ sesinin peltek üretilmesi en sık karşılaşılan artikülasyon hatalarındandır.
Artikülasyon Bozukluğu ve Tedavisi

Artikülasyon bozukluğu ile fonolojik bozukluk arasındaki en temel fark; fonolojik bozuklukta tutarsızlıklar olması ve hatalarla ilgili farkındalığın düşük olmasıdır; çünkü fonolojik bozuklukta temel eksiklik sesleri ayırt eden kuralların edinimi ile ilgilidir. Örneğin /k/ sesinin tüm sözcüklerde hatalı üretilmesi (kuş->tuş, ayakkabı->ayattabı, ekmek->etmet) artikülasyon bozukluğu olarak adlandırılmaktadır. Fonolojik bozuklukta ise çocuk /k/ sesini izole olarak doğru üretebilmesine rağmen farklı sözcükler içinde hatalı kullanım sergilemektedir. Bu durum /k/ sesinin bir sözcükte doğru üretilirken başka bir sözcükte hatalı üretilmesine sebep olmaktadır (kapı->kapı, ayakkabı->ayattabı).

Artikülasyon (Sesletim) Problemleri Nelerdir? Tedavi Edilebilir mi? Nasıl Yenilir?

Artikülasyon bozukluğu konuşma seslerinin hatalı veya eksik üretimi ile karakterize olan ve konuşmanın anlaşılırlığını etkileyen konuşma bozukluğudur. Artikülasyon bozukluğu olan bireyler konuşma seslerini üretmekte güçlük çekebilir, bir ses yerine başka bir ses kullanabilir (boru- boyu), sesleri atabilir (çiçek- çiçe) veya ses ekleyebilir (erik - yerik). Tüm bu işlemler konuşma anlaşılırlığını olumsuz yönde etkilemektedir.

Artikülasyon terapisi, dil ve konuşma terapistleri tarafından uygulanan ve konuşma anlaşılırlığını artırmak için konuşma seslerinin doğru üretimine odaklanan bir müdahale yaklaşımıdır. Terapi kapsamında hedef sesin doğru üretimini sağlamak için artikülatörlerin (dil, dudaklar ve çene) konumuna ilişkin çalışmalar yapılmaktadır. Hedef sesinin izole üretiminin ardından farklı sözcükler ve cümlelerde üretilmesi hedeflenmektedir. Artikülasyon terapisinin son aşaması ise hedef sesin günlük sohbet doğrultusunda bağımsız üretiminin sağlanmasıdır. Başka nedenlere ve görünüme sahip olan fonolojik bozukluk (sesbilgisel bozukluk) ya da çocukluk çağı apraksisinde ise çok daha farklı girişimlere ihtiyaç bulunmaktadır [Ayrıca bkz. konuşma sesi bozuklukları (speech sound disorders)].

Artikülasyon (Sesletim) Bozukluklarının Sebepleri Nelerdir?

Tipik bir artikülasyon bozukluğunun genellikle nedeni net olarak belli değildir. Konuşmayla ilgili hafif motor eksiklikler ya da anatomik farklılıklar söz konusu olabilir. Bununla birlikte artikülasyon bozuklukları başka bir hastalık ya da bozukluğa eşlik edebilir. Örneğin işitme yetersizlikleri, genetik sendromlar (örn, Down sendromu), doğumsal beyin hasarları (örn, serebral palsi), dudak-damak yarıkları gibi ağız-yüz anomalileri ve zihinsel yetersizliklerde artikülasyon bozuklukları daha sık ortaya çıkar. Bu noktada başka tanılar olan fonolojik bozukluk (sesbilgisel bozukluk) ya da çocukluk çağı apraksisi gözden kaçırılmamalıdır [Ayrıca bkz. konuşma sesi bozuklukları (speech sound disorders)].

Artikülasyon Bozukluğu Kaç Yaşında Anlaşılır? Ne Zaman Terapiye Başlanmalıdır?

Çocuklar anadillerine ait konuşma seslerini edinmeleri ve üretme yeterliliğine ulaşmaları için doğumlarıyla başlayan bir süreç yaşarlar. İlk sözcükleriyle birlikte çocuklar sözcükleri doğrudan yetişkinler gibi üretemezler. Fonolojik işlemler diye isimlendirilen işlemleri uyguladıkları bir dönem geçirirler. Örnek vermek gerekirse 2 yaşında bir çocuk “ telefon” yerine “delfon” diyebilir. Bazı sesleri üretemeyebilir ya da sözcük içinde bazı pozisyonlarda değiştirebilir.

Her dilde olduğu gibi Türkçe’de de çocukların artikülasyon (sesletim) ve fonolojik (sesbilgisel) becerileri edinimini detaylı şekilde inceleyen normatif araştırmalar bulunmaktadır. Bu çalışmalarda söz gelimi 4 yaşındaki bir çocuğun hangi sesleri ne düzeyde anlaşılır ayırt ettiğine ve ürettiğine ilişkin detaylı bulgular sunulmaktadır. Özellikle 40-42 ay aralığında çocuklarda fonolojik işlemlerin büyük ölçüde tamamlanmış olmasını ve 48. ayda bazı artikülasyon hataları olsa anlaşılırlığın %100 olmasını bekleriz. Bu bakımdan çocukların normlardan, yani tipik dil-konuşma gelişimine sahip akranlarından 6 ay ile 1 yaş geç arkadan gelmesi durumunda bir konuşma sesi bozukluğu değerlendirmesi gerekli olabilir. Daha erken yaşlarda da artikülasyon değerlendirmesi yapılabilir, ancak bu değerlendirmelere kapsamlı dil değerlendirmeleri ve informal (otantik) değerlendirmeler eklenebilir.

Artikülasyon Bozukluğunda Terapi Ne Kadar Sürer?

Artikülasyon bozukluğunda terapi süresi, bireyin yaşadığı bozukluğun derecesine bağlı olarak değişiklik göstermektedir. Bireyin yaşı, bilişsel durumu, terapistle sağlanan iş birliği, ev çalışmalarının düzenli şekilde tamamlanması terapi süresini etkileyen önemli değişkenlerdir. Ancak artikülasyon bozukluğu olan bir bireyin terapi sürecinde tüm koşulların elverişli olduğunu varsaydığımızda terapiden hızlı ve oldukça olumlu sonuçlar sağlanmaktadır.

Blog

Dil ve konuşma terapisi, ergoterapi, online terapi, kekemelik gibi birçok konuda bilinmesi gereken tüm sorularınızın cevaplarını sizler için yazdık.

Artikülasyon Bozukluğu ve Tedavisi

Artikülasyon Bozukluğu ve Tedavisi

Artikülasyon bozukluğu; konuşma seslerinin hatalı üretilmesi sonucunda konuşma anlaşılırlığının bozulması anlamına gelmektedir.

Devamını Oku
Kaba Motor Becerileri Nelerdir?

Kaba Motor Becerileri Nelerdir?

Kaba Motor (Fiziksel) beceriler, kolların, bacakların ve gövdenin büyük kaslarının hareketlerini içerir. Bunlar yürüme, koşma, zıplama, tırmanma gibi günlük aktiviteleri gerçekleştirmek için gereklidir.

Devamını Oku
Bebeğimin Ergoterapiste İhtiyacı Var mı?

Bebeğimin Ergoterapiste İhtiyacı Var mı?

- Kolayca ürkme (doğumdan 3 aya kadar).
- Zayıf kas tonu (yumuşak vücutlu).

Devamını Oku
Çocuğumun Ergoterapiste İhtiyacı Var mı?

Çocuğumun Ergoterapiste İhtiyacı Var mı?

Yaşıtlarıyla arkadaşlık yapmakta zorluk; kendinden daha küçük veya daha büyük insanlarla oynamayı yaşıtlarına tercih etme.

Devamını Oku
Bebeğim Neden Çok Ağlıyor?

Bebeğim Neden Çok Ağlıyor?

Ağlama, bebeklerin çevre ile iletişimini sağlayan bir yoldur. Ağlayan bebek karnının acıktığını, üşüdüğünü veya terlediğini, altının kirlendiğini, kucağa alınmak istediğini, ortamdan rahatsız olduğunu veya hasta olduğunu ifade etmeye çalışmaktadır.

Devamını Oku
Otizmli Çocuğumun Neden Duyusal Hassasiyetleri Var

Otizmli Çocuğumun Neden Duyusal Hassasiyetleri Var?

Otizmli çocukların normal gelişim gösteren çocuklara göre fizyolojik ve psikolojik stresinin daha fazla olduğunu söyleyen birçok çalışma bulunmaktadır.

Devamını Oku
Dil Ve Konuşma Gelişiminde Kırmızı Çizgiler

Dil Ve Konuşma Gelişiminde Kırmızı Çizgiler

Her gelişimin alanında olduğu gibi dil ve konuşma becerileri için de normlar ve kırmızı çizgiler oluşturulmuştur. "Norm" kavramı o gelişimsel aşamadaki bireylerin ortalama becerilerini ifade eder

Devamını Oku
Dil ve Konuşma Bozuklukları Hizmetleri

Dil ve Konuşma Bozuklukları Hizmetleri

Dil ve konuşma terapistleri (DKT) iletişim, dil, konuşma, ses ve yutma bozukluklarının değerlendirilmesi, tanılanması ve terapisinde aktif sorumluluk alırlar.

Devamını Oku
Çocuklar Ne Zaman Düğme İlikleyip Fermuar Çekmeli?

Çocuklar Ne Zaman Düğme İlikleyip Fermuar Çekmeli?

Düğme ilikleme, fermuar çekme ve giyinme-soyunma gibi aktiviteler temel öz bakım becerileridir. Gün içerisinde pantolon çıkarma, montun fermuarını çekme, ayakkabı bağlama gibi aktiviteleri sık sık yapmaktayız.

Devamını Oku
Hipotoni (Düşük Kas Tonusu) Nedir?

Hipotoni (Düşük Kas Tonusu) Nedir?

Hipotoni, "düşük kas tonusu" ya da "gevşek vücut" olarak adlandırılan tıbbi terimdir. Hipotoni kas güçsüzlüğü değildir, yer çekimine ve diğer hareket dirençlerine karşı vücudun yeterince kasılamamasıdır.

Devamını Oku
Gecikmiş Dil ve Konuşma Nedir

Gecikmiş Dil ve Konuşma Nedir?

Gecikmiş dil ve konuşmanın ne anlama geldiğinden bahsetmeden önce iletişim, dil ve konuşma kavramlarının ne anlama geldiğini bilmek sorunu anlamak açısından faydalı olacaktır.

Devamını Oku
Otizmde Dil ve Konuşma Terapisi

Otizmde Dil ve Konuşma Terapisi

Otizm, yaşamın ilk üç yılı içinde ortaya çıkan ve etkileri yaşam boyu devam edebilen gelişimsel bir bozukluktur.

Devamını Oku
Dil Gelişiminde Gecikme Olan Çocukların Ebeveynlerine Öneriler

Dil Gelişiminde Gecikme Olan Çocukların Ebeveynlerine Öneriler

Çocuğunuzun konuşmasının yaşıtlarına göre geciktiğini düşünen ebeveynler öncelikle bu duruma sebep olabilecek durumları ve muhtemel riskleri belirlemek için mutlaka bir dil ve konuşma terapistine başvurmalıdır.

Devamını Oku
Gecikmiş Dil ve Konuşma Nedir

Dislekside Fonolojik Özellikler

Disleksi , sözcükleri akıcı ve doğru bir şekilde okuma, okuduğunu anlama, sözcükleri çözümleme ve heceleme gibi becerilerde yaşanan güçlükleri ifade etmektedir.

Devamını Oku
Konuşma Bozukluklarında Ruhsal Belirtiler

Konuşma Bozukluklarında Ruhsal Belirtiler

Konuşma, insanlarla iletişim kurabilmemizi, kendimizi ifade edebilmemizi, duygu ve düşüncelerimizi aktarabilmemizi sağlayan, insan yaşamının en önemli yetilerinden biridir.

Devamını Oku
Otizm Spektrum Bozukluğu ve Oyun

Otizm Spektrum Bozukluğu ve Oyun

Oyun yıllardır çocuklar ile çalışan uzmanların dikkatini çeken bir konudur. Gelişim psikologları çocukların hangi yaşlarda nasıl oyun oynadıkları ile ilgilenerek bu dönemleri belirlemişlerdir.

Devamını Oku
İşitsel Hassasiyet Nedir

İşitsel Hassasiyet Nedir?

Duyusal reaktivite zorluğu olan çocuklarda bazı seslere karşı aşırı duyarlılık görülebilir. Bu çocuklar için arka planda duyduğumuz sesleri filtrelemek daha zordur.

Devamını Oku

Online Terapi

Türkiye'nin neresinde olursanız olun terapistlerimiz online terapi ile bir tık uzağınızda.

Detaylı Bilgi
HIZLI ERİŞİM
ZAMAN ESNEKLİĞİ
MEKAN ESNEKLİĞİ
BİREYE ÖZGÜ YAKLAŞIMLAR
TERAPİ HİZMETLERİNİN DEVAMLILIĞI